Satan as inevitable hero in Milton's "Paradise lost"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaylor, Michael M. cze
dc.contributor.author Rozehnal, Martin
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:04:39Z
dc.date.available 2007-09-30T12:04:39Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/17537
dc.description.abstract Práce pojednává o Miltonově "Ztraceném ráji" coby hrdinském eposu. Autor se zabývá otázkou hrdinství. Popisuje jak bylo chápáno některými kritiky v Miltonově období, tj. Adamem hrdinou, a jak bylo pojato některými intelektuály v období romantismu, tj. se Satanem jako hrdinou eposu. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject Milton, John cze
dc.subject Anglická literatura cze
dc.subject rozbor literárního díla cze
dc.title Satan as inevitable hero in Milton's "Paradise lost" cze
dc.title.alternative Satan coby nevyhnutelný hrdina v Miltonově "Ztraceném ráji" cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2000 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline anglický jazyk cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D10082 cze
dc.thesis.degree-program cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account