Elektrochemické chování heteropolyaniontů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřas, Karel cze
dc.contributor.author Hartmannová, Monika
dc.date.accessioned 2007-09-30T11:52:17Z
dc.date.available 2007-09-30T11:52:17Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/16052
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem elektrochemických vlastností vybraných heteropolyaniontů ve vodném a nevodném prostředí s využitím uhlíkových pastových elektrod, platinové elektrody a elektrody ze skelného uhlíku. Byl studován vliv pH a typu základního elektrolytu na výskyt a posun redoxních píků heteropolyaniontů. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject heteropolyanionty cze
dc.subject kyselina dodekamolybdátofosforečná cze
dc.subject kyselina dodekavolframátofosforečná cze
dc.subject cyklická voltametrie cze
dc.subject uhlíkové pastové elektrody cze
dc.subject Elektrochemie cze
dc.title Elektrochemické chování heteropolyaniontů cze
dc.title.alternative Electrochemical behaviour of heteropolyanions cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2001 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline technická analytická a fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D10898 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account