Úprava jízdního řádu vlaků osobní dopravy na železniční trati č. 261 v úseku Borová u Poličky - Žďárec u Skutče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Šmejkal, Martin
dc.date.accessioned 2023-03-06T07:19:24Z
dc.date.available 2023-03-06T07:19:24Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-01-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80674
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou jízdního řádu vlaků osobní dopravy na železniční trati č. 261 v úseku Borová u Poličky - Žďárec u Skutče. Navrhuje rozšíření rozsahu vlakových spojů a uvádí provozně-ekonomické hodnocení. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject osobní doprava cze
dc.subject regionální doprava cze
dc.subject jízdní řád cze
dc.subject oběhy vozidel cze
dc.subject transport services eng
dc.subject passenger transport eng
dc.subject regional transport eng
dc.subject timetable eng
dc.subject circulation of vehicles eng
dc.title Úprava jízdního řádu vlaků osobní dopravy na železniční trati č. 261 v úseku Borová u Poličky - Žďárec u Skutče cze
dc.title.alternative Arrangement of the timetable of passenger trains on the railway line no. 261 in the section Borová u Poličky - Žďárec u Skutče eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-02-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the analysis of the timetable of passenger trains on the railway line no. 261 in the section Borová u Poličky - Žďárec u Skutče. It proposes an extension of the range of train connections and presents an operational and economic evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 45628
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account