Práva zvířat v kontextu filosofie Singera a Regana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beran, Ondřej
dc.contributor.author Krasnayová, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-22T07:37:27Z
dc.date.available 2022-07-22T07:37:27Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-03-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80135
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na představení hlavních argumentů pro práva zvířat z hlediska filosofických teorií od Petera Singera a Toma Regana. V práci jsou popsány pohledy obou filosofů na to, jak by podle nich měla vypadat práva zvířat. Práce se rovněž věnuje srovnání utilitaristické koncepce od Singera s Reganovou teorií práv zvířat. Poslední část textu práce prošetřuje, zda se určitým způsobem projevují argumenty od Singera a Regana ve znění právních norem na ochranu zvířat proti týrání v České republice. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject práva zvířat cze
dc.subject Peter Singer cze
dc.subject Tom Regan cze
dc.subject princip rovného zvažování zájmů cze
dc.subject inherentní hodnota cze
dc.subject speciesismus cze
dc.subject vědomí cze
dc.subject welfare zvířat cze
dc.subject animal rights eng
dc.subject Peter Singer eng
dc.subject Tom Regan eng
dc.subject principle of equal consideration of interests eng
dc.subject inherent value eng
dc.subject speciesism eng
dc.subject consciousness eng
dc.subject animal welfare eng
dc.title Práva zvířat v kontextu filosofie Singera a Regana cze
dc.title.alternative Animal Rights in the Context of the Philosophy of Singer and Regan eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rokyta, Jan
dc.date.accepted 2022-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on presenting the main arguments for animal rights in terms of the philosophical theories of Peter Singer and Tom Regan. The thesis describes both philosophers' views on what they think animal rights should look like. The thesis also compares Singer's utilitarian conception with Regan's theory of animal rights. The last part of the text of the thesis investigates whether Singer's and Regan's arguments are in some way reflected in the wording of legal norms for the protection of animals against cruelty in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filosofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filosofie cze
dc.identifier.stag 43968
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account