Porod v době pandemie Covid-19

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poláčková, Helena
dc.contributor.author Šteflová, Natálie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80132
dc.description.abstract Teoreticko-průzkumná část bakalářské práce se zabývá problematikou dopadů pandemie Covid-19 na české porodnictví. Téměř dva roky trvající pandemická krize se úzce dotýkala všech zdravotnických zařízení a zdravotníků, porodnice a porodní asistentky nevyjímaje. Značná část teoretické části je věnována péči porodní asistentky o ženu během pandemie. Průzkumná část bakalářské práce si klade za cíl přiblížit se k reálným zkušenostem porodních asistentek s dodržováním vládních opatření, znalosti o užívání ochranných pomůcek a dopadu na prožívání porodu u rodících žen. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hygienická dezinfekce rukou cze
dc.subject pandemie Covid-19 cze
dc.subject porod cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject osobní ochranné pracovní prostředky cze
dc.subject hand hygiene eng
dc.subject Covid-19 pandemic eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject midwife eng
dc.subject personal protective equipment eng
dc.title Porod v době pandemie Covid-19 cze
dc.title.alternative Childbirth during the Covid-19 pandemic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis explores the impacts of the Covid-19 pandemic on the maternity wards and services in the Czech Republic. The pandemic crisis has affected all healthcare facilities and healthcare workers including maternity wards and midwives for almost two years. The theoretical part aims to describe the care of a midwife for the mother during the pandemic. The exploratory part addresses the experiences of midwives and how they were following the government directions, knowledge about using personal protective equipment, and the impact of the pandemic on the experience of childbirth for the mothers. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44547
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account