Péče porodní asistentky o ženu se syndromem závislosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tiainen, Blanka
dc.contributor.author Jassiková, Anna - Maria
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80131
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje péči porodní asistentky o ženu se syndromem závislosti. V teoretické části je rozepsána péče porodní asistentky, prenatální péče a samotný porod závislých žen. Vysvětluje, co je to syndrom závislosti a jaké jsou jeho příznaky a příčiny. Rozebírá jednotlivé skupiny návykových látek a jejich důsledky. Věnuje se důsledkům způsobeným užíváním návykových látek na novorozencích. Porovnává péči o ženu s fyziologickou graviditou a péči o ženu drogově závislou. Průzkumná část se zaměřuje na hlavní cíl práce, kterým je popsat současnou praxi porodních asistentek při práci s těhotnými ženami užívající návykové látky. Tato část je prezentována pomocí výsledků kvantitativního šetření. cze
dc.format 73 s. (112 642 znaků)
dc.format 73 s. (112 642 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Porodní asistence cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject péče cze
dc.subject závislost cze
dc.subject drogy cze
dc.subject návykové látky cze
dc.subject Midwifery eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject care eng
dc.subject dependence eng
dc.subject drugs eng
dc.subject addictive substances eng
dc.title Péče porodní asistentky o ženu se syndromem závislosti cze
dc.title.alternative Midwife care for a woman with addiction syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2022-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the care of a midwife for a woman with addiction syndrome. The theoretical part describes the care of midwives, prenatal care, and the birth of dependent women. It explains what addiction syndrome is and what its symptoms and causes are. It analyzes individual groups of addictive substances and their consequences. It deals with the consequences caused by the use of addictive substances on newborns. It compares the care of a woman with a physiological pregnancy and the care of a woman addicted to drugs. The exploratory part focuses on the main goal of the work, is to describe the current practice of midwives in working with pregnant women using addictive substances. This part is presented of the results from the quantitative survey. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence <p>Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta.</p> cze
dc.identifier.stag 44344
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account