Spokojenost porodních asistentek se svojí profesí po 10ti letech praxe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Tomanová, Natálie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80129
dc.description.abstract Bakalářská práce se dělí na dvě části - teoretickou a průzkumnou. Teoretická část se zabývá profesí porodní asistentky, pracovní spokojeností a motivací. Průzkumná část je zaměřena na práci porodních asistentek, které jsou ve své profesi deset a více let. Pomocí anonymního dotazníku byla zjišťována jejich pracovní spokojenost po deseti letech. cze
dc.format 63
dc.format 63
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Porodní asistentka cze
dc.subject profesní organizace porodních asistentek cze
dc.subject pracovní spokojenost cze
dc.subject motiv cze
dc.subject motivace cze
dc.subject teorie motivace. cze
dc.subject Midwife eng
dc.subject midwifery professional associations eng
dc.subject job satisfaction eng
dc.subject motive eng
dc.subject motivation eng
dc.subject theory of motivation. eng
dc.title Spokojenost porodních asistentek se svojí profesí po 10ti letech praxe cze
dc.title.alternative Satisfaction of midwives with their profession after ten years in practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina
dc.date.accepted 2022-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is divided into two parts theoretical and explorational. The theoretical part deals with the profession of midwife, her job satisfaction and motivation. The exploratory part is aimed at midwives, who are in their profession for 10 years and more. Anonymous questionnaire was used to explore their work satisfaction after 10 years in practice. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence <p>Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta.</p> cze
dc.identifier.stag 44333
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account