Otec u porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kmentová, Kateřina
dc.contributor.author Tobiášková, Barbora
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80125
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá otci u porodu, kteří jsou v dnešní době součástí všech týmu, které pomáhají ženám u porodu. Teoretická část se zabývá změnami, které může muž prožívat při graviditě své partnerky, jak ji může pomoci, typizací otcovství, rolí otce v dobách porodních a změnami v šestinedělí. V praktické části jsou z průzkumného šetření, jež se provádělo mezi muži, kteří se účastnili porodu, zpracována data do grafů a tabulek. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject otec cze
dc.subject těhotenství/gravidita cze
dc.subject porod cze
dc.subject partner cze
dc.subject rodičovství cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject father eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject partner eng
dc.subject parenthood eng
dc.subject midwife eng
dc.title Otec u porodu cze
dc.title.alternative Father in childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with fathers in childbirth, who are now part of all teams that help women in childbirth. The theoretical part deals with the changes that a man can experience during his partner's pregnancy, how he can help her, the typification of fatherhood, the role of the father during childbirth and changes in the puerperium. In part, the data from the survey survey, which was conducted among the men who took part in the practical birth, are processed into graphs and tables. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44322
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account