Laboratorní screening z paty u novorozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Mrvíková, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80118
dc.description.abstract Teoreticko-výzkumná část bakalářské práce se zabývá laboratorním novorozeneckým screeningem z paty u novorozenců a informovaností žen na oddělení šestinedělí v této oblasti. Teoretická část práce popisuje novorozenecký screening, metody jeho odběru, nemoci, které jsou screeningem vyšetřovány a náležitosti, které je nutné pro screening splnit. V praktické části je použita metoda dotazníkového šetření, kterou se zkoumá informovanost žen o laboratorním novorozeneckém screeningu. V závěru práce jsou výsledky šetření vyhodnoceny pomocí popisné statistiky a budou interpretovány prostřednictvím grafů. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject novorozenci cze
dc.subject novorozenecký screening cze
dc.subject laboratorní screening cze
dc.subject odběr cze
dc.subject metabolické vady cze
dc.subject endokrinní vady cze
dc.subject newborns eng
dc.subject heel prick test eng
dc.subject laboratory screening eng
dc.subject blood sample eng
dc.subject metabolic defects eng
dc.subject endocrine defects eng
dc.title Laboratorní screening z paty u novorozenců cze
dc.title.alternative Newborn blood spot (heel prick) test eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelors thesis deals with heel prick test in newborns, which is performed in all hospitals as well as women's awareness in this area. The thesis describes neonatal screening, methods of its collection, diseases that are screened and the requirements that are necessary for the screening. The practical part uses the method of a questionnaire survey, which explores the awareness of women about heel prick test. At the end of the work, the results of the survey are evaluated using descriptive statics and will be interpreted by graphs. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44311
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account