Infračervená a Ramanova spektra isotopově značených esterů kyseliny dusičné

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jalový, Zdeněk
dc.contributor.author Poul, Ondřej
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:00Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:00Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80100
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo připravit k vybraným esterům kyseliny dusičné izotopově značené sloučeniny. Celkem bylo připraveno pět izotopově modifikovaných nitroglycerinů obsahující buď izotop 13C v různých polohách, nebo modifikované 15N či deuteriem. Z dalších zástupců esterů kyseliny dusičné byl připraven tetranitrát-15N4 pentaerythritolu a methyl-nitrát-15N. U připravených látek byla změřena infračervená a Ramanova spektra. Jednotlivé pásy ve spektrech byly interpretovány s využitím souvisejících izotopově značených analogů. Využívá se toho, že u pásů vibrací vazeb souvisejících s izotopově značeným atomem dochází k posunu těchto pásů oproti neznačeným látkám. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.05.2025 cze
dc.subject izotopology cze
dc.subject nitroglycerin cze
dc.subject tetranitrát pentaerythritolu cze
dc.subject methyl-nitrát cze
dc.subject infračervená a Ramanova spektra cze
dc.subject isotopologues eng
dc.subject nitroglycerin eng
dc.subject pentaerythritol tetranitrate eng
dc.subject methyl nitrate eng
dc.subject infrared and Raman spectra eng
dc.title Infračervená a Ramanova spektra isotopově značených esterů kyseliny dusičné cze
dc.title.alternative Infrared and Raman spectra of labelled nitrate esters eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vodochodský, Ondřej
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was to prepare isotopically labeled compounds for selected nitric acid esters. Five isotopically modified nitroglycerines containing either 13C isotope at different positions or modified with 15N or deuterium were prepared. Also, nitrate esters pentaerythritol tetranitrate-15N4 and methyl nitrate-15N were prepared. Infrared and Raman spectra of the prepared substances were measured. Individual bands in the spectra were assigned using related isotopically labeled analogs. It is used that in the bands of vibrations of bonds related to an isotopically labeled atom, these bands shift compared to unlabeled eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Inženýrství energetických materiálů cze
dc.description.defence Diplomant na požadované úrovni prezentoval výsledky DP. Otázky oponenta zodpověděl a v následující diskuzi uspokojivě reagoval na dotazy členů komise : 1. Isopropylnitrát - byl připraven a zkoumán? 2. Praktické využití výsledků DP. 3. Ověřování čistoty připravovaných isotopologů. 4. Publikovatelnost získaných výsledků. 5. Doplnění popisu pásu nitroglycerinu. 6. Využití isotopu uhlíku 13C v medicíně. cze
dc.identifier.stag 44109
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account