Nakládání s průmyslovými obaly v konceptu cirkulární ekonomiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paták, Michal
dc.contributor.author Hromadníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:56:34Z
dc.date.available 2022-07-02T04:56:34Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-04
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80082
dc.description.abstract Práce se zabývá způsoby, jak zmírnit nežádoucí environmentálních dopady plynoucí z použití průmyslových obalů. Řeší zejména příležitosti a bariéry zavedení konceptu cirkulární ekonomiky do obalového hospodářství podniků. Příležitosti práce hledá především v navrhování obalů z jiných materiálů, redukci množství používaných obalů, opětovném používání obalů a recyklaci obalových materiálů. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslové obaly cze
dc.subject cirkulární ekonomika cze
dc.subject reverzní logistika cze
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject redesign cze
dc.subject redukce cze
dc.subject znovupoužití cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject industrial packaging eng
dc.subject circular economy eng
dc.subject reverse logistics eng
dc.subject sustainability eng
dc.subject redesign eng
dc.subject reduction eng
dc.subject reusing eng
dc.subject recyclation eng
dc.title Nakládání s průmyslovými obaly v konceptu cirkulární ekonomiky cze
dc.title.alternative Dealing with industrial packaging in the circular economy concept eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Peprníček, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This work deals with the issue of how to reduce the unfriendly environmental impact of industrial packaging. It deals with the possibilities and barriers of the implementation circular economy to the area of industrial packaging. The work researchs mainly for the possibilities in designing packaging from different materials, the reduction of packaging use, the reusing of packaging and recycling of packaging materials. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniků chemického průmyslu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management podniků chemického průmyslu cze
dc.description.defence Jak hodnotí autorka práce využití pouižitého materiálu k získání energie v porovnání s recyklací? Je vhodné pro výrobní podnik zvýšit tlak na dodavatele obalového materiálu, aby byl tento produkt vyroben alespoň částečně z obnovitelných anebo udržitelných zdrojů? Jaký je v podniku potenciál ke zvýšení podílu cirkulárních obalů? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 44341
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account