Stanovení fluoru vysokorozlišovací molekulovou absorpční spektrometrií s kontinuálním zdrojem záření (HR-CS-MAS)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Husáková, Lenka
dc.contributor.author Franko, Benjamín
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:56:00Z
dc.date.available 2022-07-02T04:56:00Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80034
dc.description.abstract Stanovenie F pomocou molekulárnej absorpcie monofluoridu gália (GaF) na rotačnej čiare 211.248 nm bolo optimalizované pomocou ContrAA 600 HR-CS-ETAAS. Spektrum elektrónovej excitácie GaF bolo získané v plynnej faze elektrotermického atomizátoru za vhodných experimentálnych podmienok po prídavku 100 g Ga na injekciu do grafitovej trubice ako molekulotvorného činidla s prídavkom zmesy chemického modifikátora 1,5 g Rh + 30 g CA. Týmto spôsobom sa mohla použiť maximálna teplota pyrolýzy 550 °C a optimálna teplota tvorby molekúl bola 1400 °C. Analyzovalo sa niekoľko vzoriek minerálnej vody a nápojov a jeden certifikovaný referenčný materiál (NIST SRM1566b Oyster Tissue). Výsledky boli v dobrej zhode s certifikovanou hodnotou. Detekčný limit a charakteristická hmotnosť metódy boli 7,2 g L -1 F a 0,19 ng F, v danom poradí. slo
dc.format 64 s..
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject HR-CS-AAS slo
dc.subject stanovenie fluóru slo
dc.subject gallium mono fluorid slo
dc.subject minerálna voda slo
dc.subject nápoje slo
dc.subject HR-CS-AAS eng
dc.subject Fluorine determination eng
dc.subject Gallium mono-fluoride eng
dc.subject mineral water eng
dc.subject beverage eng
dc.title Stanovení fluoru vysokorozlišovací molekulovou absorpční spektrometrií s kontinuálním zdrojem záření (HR-CS-MAS) cze
dc.title.alternative Determination of fluorine by high resolution-continuum source-molecular absorption spectrometry (HR-CS-MAS) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikysek, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The determination of F using the molecular absorption of gallium monofluoride (GaF) at the 211.248 nm rotational line has been optimized using the ContrAA 600 HR-CS-ETAAS. The electron excitation spectrum of GaF was generated by adding 100 g Ga per injection into the graphite tube as a molecule-forming reagent with the addition of a mixed chemical modifier 1.5 g Rh + 30 g CA. In this way a maximum pyrolysis temperature of 550° C could be used, and the optimal molecule formation temperature was 1400 ° C. Several mineral water samples and beverages and one certified reference material (NIST SRM1566b Oyster Tissue) were analyzed. The results were in good agreement with the certified value. The detection limit and the characteristic mass of the method were 7.2 ?g L -1 F and 0.19 ng F, respectively. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Hodnocení a analýza potravin cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byl seznámen s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 44400
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account