Analýza nákladů čistění nákladních vozů ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Hrdý, Erik
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:54:05Z
dc.date.available 2022-07-02T04:54:05Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79901
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou definovány pojmy vztahující se k názvu diplomové práce. Ve druhé kapitole je provedena analýza nákladů čistění nákladních vozů ve společnosti. Na základě analytické části jsou navrženy změny, které by měly vést ke snížení nákladů společnosti. cze
dc.format 67 s., 6 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 09.06.2025 cze
dc.subject analýza nákladů cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject kalkulační vzorec cze
dc.subject cost analysis eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject costing eng
dc.subject calculation formula eng
dc.title Analýza nákladů čistění nákladních vozů ve společnosti ČD Cargo, a.s. cze
dc.title.alternative Analysis of the costs of cleaning lorries in ČD Cargo,a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doušková, Irena
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on cost optimalization in a selected company. The theoretical part defines the terms related to the title of the thesis. The second chapter analyzes the costs of cleaning trucks in the company. Based on the analytical part, changes are proposed that should lead to a reduction in the company's costs. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Diplomant dokázal svou diplomovou práci obhájit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 44611
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account