Řízení kvality ve výrobě vozů s ohledem na prevenci poškození dílů elektrostatickým výbojem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Pávová, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:54:02Z
dc.date.available 2022-07-02T04:54:02Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79892
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na řízení kvality ve výrobě vozů s ohledem na prevenci poškození dílů elektrostatickým výbojem ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Zabývá se současnými opatřeními ve výrobě v rámci problematiky ESD. cze
dc.format 76 s., 5 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita cze
dc.subject řízení kvality cze
dc.subject elektrostatický výboj cze
dc.subject prevence cze
dc.subject citlivé díly cze
dc.subject quality eng
dc.subject quality management eng
dc.subject electrostatic discharge eng
dc.subject prevention eng
dc.subject sensitive parts eng
dc.title Řízení kvality ve výrobě vozů s ohledem na prevenci poškození dílů elektrostatickým výbojem cze
dc.title.alternative Quality management in car production concerning the prevention of damage to parts by electrostatic discharge eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá Eršilová, Kateřina
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated The work focuses on quality management in the production of cars concerning the prevention of damage to parts by electrostatic discharge in the company SKODA AUTO a.s. It deals with current measures in production within ESD. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 44600
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account