Aktivizující metody výuky při výuce anglického jazyka a doplňkové materiály

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Loudová Ettelová, Hana
dc.date.accessioned 2022-06-16T12:37:20Z
dc.date.available 2022-06-16T12:37:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79423
dc.description.abstract Tato závěrečná práce se zaměřuje na aktivizující metody, a to hlavně při výuce anglického jazyka. V teoretické části je objasněno a definováno, co to aktivizující metoda je, jak se využívá a také jaké jsou aspekty ovlivňující jejich volbu a účinnost. V praktické části byl nejdříve proveden výzkum na konkrétní základní škole. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak je hodnocen přístup učitele a metoda výuky mezi žáky. Také jaký vliv má metoda výuky na znalosti žáků, což bylo ověřeno krátkým testem. Na základě vlastních zkušeností i poznatků z průzkumu byl v poslední kapitole navržen mimo jiné i časový plán hodiny, přístup učitele, a především rozložení vhodné učebnice. Cílem práce tedy bylo použít poznatky z průzkumu i literární rešerše při plánování ideální výuky anglického jazyka. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject metody výuky cze
dc.subject učitel cze
dc.subject žák cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject motivace cze
dc.subject kreativnost cze
dc.subject teaching methods en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject textbook en
dc.subject evaluation en
dc.subject knowledge en
dc.subject activity en
dc.subject motivation en
dc.subject creativity en
dc.title Aktivizující metody výuky při výuce anglického jazyka a doplňkové materiály cze
dc.title.alternative Activating teaching methods in English language teaching and supplementary materials en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2022
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account