Doprovod ženy u porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Machová, Simona
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:38:06Z
dc.date.available 2022-01-04T07:38:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-10-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78748
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem přítomnosti doprovodu u porodu. Teoretická část práce je primárně zaměřena na téma přítomnosti a významu doprovázející osoby u porodu a dále se věnuje otázce předporodní přípravy těhotné ženy a jejího partnera. Cílem praktické části je popsat, jaké mají ženy zkušenosti s přítomností doprovodu u porodu. Ke zjištění těchto informací jsem zvolila kvantitativní metodu, konkrétně dotazníkové šetření. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprovod cze
dc.subject dula cze
dc.subject partner cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject porodní bolest cze
dc.subject rodička cze
dc.subject birth pain eng
dc.subject companion eng
dc.subject doula eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject midwife eng
dc.subject partner eng
dc.subject woman in labour eng
dc.title Doprovod ženy u porodu cze
dc.title.alternative Woman's companion of childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2021-12-14
dc.description.abstract-translated This bachelor 's thesis topic is evaluation of labour companions during childbirth. The theoreti-cal part of the bachelor's thesis is primarily focused on the importance of childbirth companion and on the question of prenatal childbirth education for a pregnant woman and her partner. The aim of the practical part was to evaluate women's experiences with the presence of a childbirth companion during labour. A questionnaire survey was used for this purpose and the results obtained were evaluated quantitatively. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce I. 1. O jakou uzavřenou skupinu respondentek se jednalo? Více popište. 2. Co je základním zjištěním Vaší práce? Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce II. 1. Vysvětlete výběr možností u otázky č. 2. 2. Mohly respondentky u otázky č. 11 uvádět více možností? 3. Blíže popište možnosti odpovědí u otázky č. 14, kde je zjišťováno, zda se partner zapojoval do činností během porodu (možnost výběru ano x ne x snažil se). Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 43442
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account