Pomůcky pro ventilaci při základní neodkladné resuscitaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Jungwirth, Stanislav
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:37:05Z
dc.date.available 2022-01-04T07:37:05Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-11-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78726
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pomůcek pro resuscitaci při základní neodkladné resuscitaci. V teoretické části předkládá čtenáři základní informace o náhlé zástavě oběhu a resuscitaci. Dále pojednává o historii ventilace, druzích pomůcek pro ventilaci a o legislativě s pomůckami pro ventilaci spojenou. Průzkumná část práce zjišťuje kvalitu ventilace s pomůckami, snadnost použití pomůcek laickou veřejností, zvýšení ochoty k poskytnutí umělého dýchání při použití pomůcky a zjišťuje také, zda si při ventilaci lépe vedou respondenti, kteří absolvovali kurz první pomoci. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject resuscitace cze
dc.subject ventilace cze
dc.subject pomůcky pro ventilaci cze
dc.subject resuscitační rouška cze
dc.subject resuscitační maska cze
dc.subject resuscitation eng
dc.subject ventilation eng
dc.subject lung ventilation equipment eng
dc.subject face-shield eng
dc.subject pocket-mask eng
dc.title Pomůcky pro ventilaci při základní neodkladné resuscitaci cze
dc.title.alternative Lung ventilation equipment during basic life support eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelinka, Patrik
dc.date.accepted 2021-12-13
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is about problematics of lung ventilation equipment during life support. The theoretical part provides the reader basic informations about sudden circulatory arrest and resuscitation. It also discusses the history of ventilation, types of ventilation equipment and legislation related to lung ventilation equipment. Practical part researching about quality of lung ventilation with equipment, ease of use of equipment by the general public, increasing the willingness to provide mouth-to-mouth breathing when using equipment and also finds out whether respondents who completed a first aid course do better in ventilation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky od oponenta: 1. Domníváte se, že jste nijak neohrozil respondenty virovým onemocněním COVID? (tedy vhodná a důkladná dezinfekce pomůcek, provedení hygienické dezinfekce rukou respondenty, kteří následně sahali na figurínu atd.) 2. Proč máte v dotazníku otázky č. 1) a 2), když s nimi v práci dále nepracujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42093
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account