Problematika restaurování maleb na hedvábí asijské provenience

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartyzalová, Barbora
dc.contributor.author Khaindrava, Laura
dc.date.accessioned 2021-11-10T09:12:39Z
dc.date.available 2021-11-10T09:12:39Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78706
dc.description.abstract Tato magisterské diplomová práce prezentuje výsledky komplexního restaurátorského zásahů na hedvábné časti Čínského podélného svítku s malovaným výjevem tradiční čínské krajiny na hedvábné podložce podlepené čínským papírem. Závěrečná magisterská práce se ve své teoretické části podrobněji zabývá problematikou poškození, materiály používané k restaurování a montáží Asijských podélných svitku na hedvábí a jejích správnými podmínkami uložení. Práce obsahuje i experimentální část zabývající se problematikou zacelení trhlin nepodlepených asijských maleb na hedvábí. cze
dc.format 213 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject čínský podélný svitek cze
dc.subject čínské umění cze
dc.subject asijské svitky cze
dc.subject asijské umění cze
dc.subject poškození asijských svitků cze
dc.subject údržba a uložení cze
dc.subject Chinese handscroll eng
dc.subject Chinese art eng
dc.subject Asian scrolls eng
dc.subject deterioration of Asian scrolls eng
dc.subject handling and storage eng
dc.title Problematika restaurování maleb na hedvábí asijské provenience cze
dc.title.alternative East Asian Paintings on Silk Support: Approaches to Conservation, Materials and Methods eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Catcher, Susan
dc.date.accepted 2021-10-07
dc.description.abstract-translated This master's thesis presents the results of a comprehensive conservation treatment of the silk component of a Chinese handscroll with a traditional painted scene of a Chinese landscape on a silk support lined with Chinese paper. In the theoretical section, the final master's thesis examines in more detail the topics of damage, materials used for the conservation and mounting of Asian handscrolls on silk, and correct storage and handling conditions. The work also contains an experimental section investigating methods mending tears in unlined Asian paintings on silk. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40541
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Kandidátka při obhajobě odpovídala věcně na kladené otázky a vyjadřovala se konstruktivně k výtkám kladeným její práci oponentkou a vedoucím práce. Komise navrhuje děkanovi fakulty udělit studentce cenu rektora II. stupně. cze
dc.identifier.stag 43235
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account