Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ (anglický jazyk)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Netolická, Dagmar
dc.date.accessioned 2021-10-07T12:40:18Z
dc.date.available 2021-10-07T12:40:18Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78687
dc.description.abstract Závěrečná práce „Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ (anglický jazyk)“ se zabývá problematikou výukových metod se zaměřením na metody aktivizační. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části představím jednotlivé výukové metody a celkový přehled metod aktivizujících včetně jejich zavádění do výuky. Praktická část se zabývá zkoumáním využití aktivizujících metod ve výuce, zda jich učitelé využívají a pokud ano, jakým způsobem. Dále pak uvádím příklady různých aktivit, které se dají využít při výuce. cze
dc.format 41 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výukové metody cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject anglický jazyk cze
dc.subject hra cze
dc.subject cíle výuky cze
dc.subject teaching methods en
dc.subject activation methods en
dc.subject English language en
dc.subject games en
dc.subject teaching aims en
dc.title Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ (anglický jazyk) cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The final work "The use of activation methods at the 2nd level of elementary school (English language)" deals with the issue of teaching methods with a focus on activation methods. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I will introduce the individual teaching methods and a general overview of activating methods, including their introduction into teaching. The practical part deals with the study of the use of activating methods in teaching, whether teachers use them and if so, how. Then I will give examples of various activities that can be used in teaching. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account