Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ v předmětu Chemie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Gutová, Dita
dc.date.accessioned 2021-10-07T11:26:26Z
dc.date.available 2021-10-07T11:26:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78680
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na aktivizační metody v předmětu Chemie na druhém stupni ZŠ. Cílem práce je uvést obecnou charakteristiku aktivizačních metod a následně shrnout důležité poznatky, pro tuto část práce bude použita metoda lineární rešerše. V další části práce se pomocí metody indukce, dedukce a abdukce vytvoří příklad formuláře pro přípravu výukové hodiny v předmětu chemie s využitím aktivizačních metod. cze
dc.format 52 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject rozdělení výuky cze
dc.subject metody výuky cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject education en
dc.subject development en
dc.subject division of teaching en
dc.subject teaching methods en
dc.subject activation methods en
dc.title Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ v předmětu Chemie cze
dc.title.alternative The use of activation methods at the 2nd stage of elementary schools in the subject of Chemistry en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The work focuses on activation methods in the subject of Chemistry at the second stage of elementary schools. The work aims at presenting the general characteristics of activation meth-ods and then summarizing important findings, for this part of the work the method of linear search will be used. In the subsequent part of the work, using the method of induction, deduction and abduction, an example of a form for the preparation of a lesson in the subject of chemistry, with the use of activation methods, is created eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account