Restaurování uměleckých děl na papírové podložce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Pospíšilů, Toby
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:29:41Z
dc.date.available 2021-10-04T07:29:41Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78678
dc.description.abstract Práce je věnována komplexnímu restaurování dvou uměleckých děl na papírové podložce. V první části je představen proces a výsledky restaurování malby vaječnou temperou na papírové podložce podlepené textilií, která zachycuje VII. zastavení křížové cesty "Kristus padá pod křížem" z obce Rok u Sušice. Druhá část práce se zaměřuje na restaurování grafického tisku "Brtnice z východní strany" doplněného o figurální výjevy a kolorování akvarelem a kvašem. cze
dc.format 102 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování papíru cze
dc.subject křížová cesta cze
dc.subject vaječná tempera cze
dc.subject čárový lept cze
dc.subject barevná vrstva cze
dc.subject paper restoration eng
dc.subject Way of the Cross eng
dc.subject egg tempera eng
dc.subject etching eng
dc.subject paint layer eng
dc.title Restaurování uměleckých děl na papírové podložce cze
dc.title.alternative Restoration of Artworks of Paper Support eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecká, Veronika
dc.date.accepted 2021-09-22
dc.description.abstract-translated This thesis covers a comprehensive restoration treatment of two pieces of artwork on paper support. The first part of the thesis presents the process and results of the restoration of an egg tempera painting on paper glued to a canvas support, depicting the station VII of the Way of the Cross "Christ falls under the cross" from the village Rok near Sušice. The second part of the thesis focuses on the restoration treatment of a graphic print "Brtnice from the East side" complemented by figural scenes and aquarelle and gouache colouring. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40552
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka mluvila volně, předvedla znalosti odborné terminologie a na všechny otázky zkoušejících odpovídala věcně a s odpovídající argumentací. cze
dc.identifier.stag 43155
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account