Kvalita života u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna
dc.contributor.author Ťupová, Veronika
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:25:35Z
dc.date.available 2021-10-04T07:25:35Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78504
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života u pacientů s diabetem mellitem 2. typu a je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První blok teoretické části je zaměřen na diabetes mellitus 2. typu, druhý blok na kvalitu života. Praktická část se zabývá hodnocením kvality života u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu. Výsledky byly vyhodnoceny prostřednictvím standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject WHOQOL-BREF cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject respondenti cze
dc.subject diabetes mellitus type 2 eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject WHOQOL-BREF eng
dc.subject questionnaire eng
dc.subject survey eng
dc.subject respondents eng
dc.title Kvalita života u pacientů s diabetem mellitem 2. typu cze
dc.title.alternative The quality of life in diabetes mellitus type 2 patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a quality of life in patients with type 2 diabetes and is divided into two parts, theoretical and practical. The first block of the theoretical part is focused on type 2 diabetes mellitus, the second block on quality of life. The practical part deals with the quality assessment of life in patients with type 2 diabetes mellitus. The results were evaluated using a standardized WHOQOL-BREF questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1) Jakou kvalitu života vnímáte Vy sama? 2) Jaká byla Vaše motivace ohledně výběru tohoto tématu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 42232
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account