Problematika pooperační bolesti z pohledu zdravotnického záchranáře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Kábrt, Adam
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:24:56Z
dc.date.available 2021-10-04T07:24:56Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78463
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou pooperační bolestí a rolí, kterou zde zdravotnický záchranář, jako nelékařský zdravotní pracovník, zastává. Teoretická část popisuje fyziologii, dělení, diagnostiku a obsahuje metody léčby akutní pooperační bolesti. Zaměření je zde na interakci zdravotníků nelékařů s pacienty. Průzkumná část popisuje, jak intenzivní bolest pacienti zažívají během 48 hodin od operace. Zahrnuje také jejich očekávání i spokojenost s aplikovanými analgetickými metodami. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akutní pooperační bolest cze
dc.subject operace cze
dc.subject nelékařský zdravotní pracovník cze
dc.subject léčba cze
dc.subject acute postoperative pain eng
dc.subject surgery eng
dc.subject non-medical health care professional eng
dc.subject treatment eng
dc.title Problematika pooperační bolesti z pohledu zdravotnického záchranáře cze
dc.title.alternative Problematics of postoperative pain from the paramedic's point of view eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with issue of postoperative pain and with the role which paramedic as a non-medical healthcare professional performs. The theorical parts describes the physiology of pain, its division, diagnosis and contains treatment methods of the acute postoperative pain. There is a focus to the interactions between non-medical health care workers and the patients. The exploratory parts describe the intensity of pain, which is felt by the patients in the first 48 hours after the surgery. This part also includes patient's expectations and satisfactions with the applicated methods of analgesia. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak se vámi zvolená metoda polostrukturovaného rozhovoru liší od dotazníkového šetření a proč jste si ji zvolil? Jak byly zpracovány subjektivní odpovědi? 2. Jak hodnotíte průběh sběru dat na gynekologickém oddělení s ohledem na specifika výkonů a pohlaví dotazovaných? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 42074
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account