Technické přejímací zkoušky pro archový ofsetový tisk - metodika pro hodnocení pruhování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališ, Jan
dc.contributor.author Duchoslav, Michal
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:43Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:43Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78440
dc.description.abstract Cieľom predloženej práce je vytvorenie vhodnej metodiky pre hodnotenie pruhovania. Teoretická časť práce sa zaoberá charakterizovaním defektu pruhovania a popisuje doposiaľ popísané metódy pre hodnotenie pruhovania. Praktická časť sa zaoberá návrhom vlastnej metódy pre hodnotenie pruhov na tlačovom hárku. cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pruhovanie slo
dc.subject technické preberacie skúšky slo
dc.subject meranie slo
dc.subject streakings eng
dc.subject technical acceptance tests eng
dc.subject measurement eng
dc.title Technické přejímací zkoušky pro archový ofsetový tisk - metodika pro hodnocení pruhování cze
dc.title.alternative Technical acceptance testing for sheet-fed offset printing presses - methodology for evaluation of streaking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated The aim of the present work is to develop a suitable methodology for the assessment of banding. The theoretical part of the thesis deals with the characterization of the streaking defect and describes the methods described so far for the evaluation of streaking. The practical part deals with the design of an in-house method for the evaluation of striations on a printing sheet. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Proč hledáme nové metody hodnocení pruhování? doc.Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Proč jste zvolil mez 0,3? ing. Bohumil Jašúrek,Ph.D. - Jaké barvy byly pro tisk použity? cze
dc.identifier.stag 42976
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account