Využití prvků Průmyslu 4.0 v chemickém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Košťálová, Jana
dc.contributor.author Bujárková, Adéla
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:25Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:25Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78432
dc.description.abstract Předmětem této práce je vytvořit základní přehled o konceptu Průmyslu 4.0, jeho historickém vývoji, současném stavu a zahraniční iniciativě. Dále se práce zabývá popisem hlavních prvků čtvrté průmyslové revoluce, způsobem jejich implementace, jejich využitím v chemickém průmyslu a popisem dopadů v sociální a environmentální sféře. V práci byl proveden kvalitativní výzkum, který se zaměřoval na míru podvědomí a stav implementace prvků Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích Svazu chemického průmyslu. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Průmysl 4.0 cze
dc.subject čtvrtá průmyslová revoluce cze
dc.subject informační a komunikační technologie cze
dc.subject chemický průmysl cze
dc.subject kybernetická bezpečnost cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject environmentální dopady cze
dc.subject Industry 4.0 eng
dc.subject the fourth industrial revolution eng
dc.subject information a communication technology eng
dc.subject chemical industry eng
dc.subject cyber security eng
dc.subject labor market eng
dc.subject environmental impacts eng
dc.title Využití prvků Průmyslu 4.0 v chemickém průmyslu cze
dc.title.alternative The use of Industry 4.0 elements in the chemical industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated The main issue of this thesis is to create the overview about Industry 4.0 concept, its historical development, current status and foreign initiative. This thesis also deals with the description of the main elements of the fourth industrial revolution, their use in chemical industry and the description of the impacts in the social and environmental spheres. The qualitative research was made in this thesis which was focus on the level of subconscious and the state of implemetation of the main elements of the Industry 4.0 in the production companies that are the members of the Association of the Chemical Industry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaké byly zjištěné konkrétní sociální dopady Průmyslu 4.0 v podnicích? Jakým způsobem byli respondenti seznámeni s významem termínů Průmysl 4.0 a dalšími pojmy? Jednalo se o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum? Jaký byl charakter posuzovaných podniků? cze
dc.identifier.stag 42068
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account