Zkoumání morfologie povrchu materiálů používaných ve zdravotnictví pomocí mikroskopických a jiných experimentálních technik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Vrtělová, Ivana
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78422
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na popis a zkoumání morfologie povrchu materiálů používaných ve zdravotnictví pomocí mikroskopických a jiných experimentálních technik. V práci jsou vysvětleny termíny z oblasti biomateriálů a popsány jejich fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti. Stručně se práce zabývá i jejich historií a také možnostmi aplikace v lékařském odvětví. Biomateriály jsou systémy, které jsou schopny řídit průběh terapeutických či diagnostických procedur skrze interakce se živým organismem a jsou využívány od katetrů až po implantáty. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject biomateriály cze
dc.subject biokompatibilita cze
dc.subject lékařské aplikace cze
dc.subject implantáty cze
dc.subject mikroskopické techniky cze
dc.subject biomaterials eng
dc.subject biocompatibility eng
dc.subject medical applications eng
dc.subject implants eng
dc.subject microscopy techniques eng
dc.title Zkoumání morfologie povrchu materiálů používaných ve zdravotnictví pomocí mikroskopických a jiných experimentálních technik cze
dc.title.alternative Studying of material's morphology with microscopy techniques and the other experimental techniques eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated This work is focused on the description and investigation of the surface morphology of materials used in health care using microscopic and other experimental techniques. The work explains the terms in the field of biomaterials and describes their physico-chemical and biological properties. The work briefly deals with their history and also the possibilities of application in the medical industry. Biomaterials are systems that are able to control the course of therapeutic or diagnostic procedures through interactions with a living organism and are used from catheters to implants. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1/ Prezentace výsledků bakalářské práce. 2/ Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3/ Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. Komise seznala, že práce je v pořádku. cze
dc.identifier.stag 43079
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account