Hereditární syndromy predisponující k nádorovým onemocněním v dětském věku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie
dc.contributor.author Kotková, Tereza
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78420
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hereditárními syndromy predisponujícími k nádorovým onemocněním v dětském věku, obecně popisuje onkogenetiku a karcinogenezi, popisuje podrobně jednotlivé syndromy chromozomální nestability a hereditární dědičnosti. Dále se také zabývá molekulárně genetickou diagnostikou hereditárních syndromů a jejich léčbou. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject onkogenetika cze
dc.subject karcinogeneze cze
dc.subject gen cze
dc.subject hereditární syndromy cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject oncogenetics eng
dc.subject carcinogenesis eng
dc.subject gene eng
dc.subject hereditary syndromes eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject treatment eng
dc.title Hereditární syndromy predisponující k nádorovým onemocněním v dětském věku. cze
dc.title.alternative Hereditary syndromes predisposing to childhood cancer. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with hereditary syndromes predisposing to cancer in childhood, generally describes oncogenetics and carcinogenesis, describes in detail the individual syndromes of chromosomal instability and hereditary inheritance. It also deals with molecular genetic diagnostics of hereditary syndromes and their treatment. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP cze
dc.identifier.stag 42146
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account