Epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Šeredová, Simona
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:03Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:03Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78414
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje epidemiologii SARS-CoV-2 v prostředí České republiky. V práci jsou shrnuty obecné informace a koronavirech, novém koronaviru SARS-CoV-2, onemocnění COVID-19, jeho klinických příznacích a vývoji pandemie u nás i ve světě. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject viry cze
dc.subject koronavirus cze
dc.subject SARS-CoV-2 cze
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject diagnostika onemocnění COVID-19 cze
dc.subject epidemiologie SARS-CoV-2 cze
dc.subject virus eng
dc.subject coronavirus eng
dc.subject SARS-CoV-2 eng
dc.subject COVID-19 disease eng
dc.subject diagnosis of COVID-19 disease eng
dc.subject epidemiology of SARS-CoV-2 eng
dc.title Epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice cze
dc.title.alternative Epidemiology of SARS-CoV-2 in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to the SARS-CoV-2 epidemiology in the Czech Republic environment. General information about the coronaviruses, the new coronavirus SARS-CoV-2, the clinical symptoms of the disease COVID-19 and the developement of a pandemic in our country and in the world are summarized in this thesis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41915
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account