Nové trendy v izolaci a detekci virových nukleových kyselin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Baarová, Julie
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:01Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:01Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78405
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na nové trendy v izolaci a detekci virových nukleových kyselin. Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o struktuře viru, struktuře virových nukleových kyselin a replikaci virů. Následně jsou popsány dosavadní metody izolace a detekce nukleových kyselin virů. V poslední kapitole jsou uvedeny nové metody izolace a detekce, které byly vyvinuty primárně kvůli SARS-CoV-2. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject viry cze
dc.subject virové nukleové kyseliny cze
dc.subject izolace a detekce nukleových kyselin cze
dc.subject nové trendy cze
dc.subject viruses eng
dc.subject viral nucleic acids eng
dc.subject isolation and detection of nucleic acids eng
dc.subject new trends eng
dc.title Nové trendy v izolaci a detekci virových nukleových kyselin cze
dc.title.alternative New trends in the isolation and detection of viral nucleic acids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on new trends in the isolation and detection of viral nucleic acids. Thesis starts with basic information about the structure of the virus, the structure of viral nucleic acids and virus replication. Subsequently, current methods for isolation and detection of nucleic acids of viruses are described. The last chapter presents modern detection and isolation methods that were developed primarily for SARS-CoV-2. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků baklářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41807
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account