Dokumentace restaurátorského průzkumu a zásahu Restaurování části nástěnné malby s motivem "Podobenství o dělnících na vinici" v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Mrověc, Vojtěch
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:59:41Z
dc.date.available 2021-07-07T07:59:41Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-08-25
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78106
dc.description.abstract Bakalářská práce prezentuje průběh restaurování nástěnné malby v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích. Jedná se o výjev, který je součástí nástěnné výzdoby tzv. "Freskového sálu". Renesanční nástěnná výmalba pochází z 2. poloviny 16. století, je provedena technikou secco, avšak autor není znám. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část zahrnuje restaurátorský a umělecko-historický průzkum díla obsahující rozšířenou kapitolu bakalářské práce. Obsahem rozšířené kapitoly je objasnění stavebně-historického vývoje restaurované místnosti a s ním související historie maleb. Druhá část práce dokumentuje komplexní restaurátorský zákrok provedený na vymezeném úseku výjevu "Podobenství o dělnících na vinici". cze
dc.format 85 s.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Podobenství o dělnících na vinici cze
dc.subject renesance cze
dc.subject Slavonice cze
dc.subject restauration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject The Parable of the Workers in the Vineyard eng
dc.subject renaissance eng
dc.subject Slavonice eng
dc.title Dokumentace restaurátorského průzkumu a zásahu Restaurování části nástěnné malby s motivem "Podobenství o dělnících na vinici" v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích. cze
dc.title.alternative Documentation of restoration research and intervention Restoration of part of the wall painting with the theme "Parable of the Workers in the Vineyard" on the first floor of a town house on the square "náměstí Míru" No. 480 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis presents the process of restoration of the wall paintings on the first floor of a town house on the square "náměstí Míru" No. 480 in Slavonice. This is a scene that is a part of the wall decoration of the so-called "Fresco hall". Renaissance wall painting dates from the second half of the 16th century. It is made with the secco technique but the author unknown. The bachelor thesis consists of two parts. The first part includes a restoration and art-historical research of the work containing an extended chapter of the bachelor's thesis. The content of the extended chapter is to clarify the architectural and historical development of the restored room and the related history of paintings. The second part of the work documents a comprehensive restoration procedure performed on a defined section of the scene "The Parable of the Workers in the Vineyard". eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student představil svoji bakalářskou práci bez obtíží, na všechny položené dotazy odpověděl. cze
dc.identifier.stag 40870
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account