Podpora rodičky při ztrátě dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Drahoňovská, Markéta
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:59:32Z
dc.date.available 2021-07-07T07:59:32Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78104
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnovaná tématu péče porodní asistentky o rodičku prožívající ztrátu dítěte, vycházející z pohledu terapeutů a psychologů. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a průzkumné. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a témata, týkající se ztráty dítěte, prožívání ztráty matkou a otcem, a daná role porodní asistentky. Data pro průzkumnou část byla získána s využitím rozhovorů s terapeuty a psychology. Analýza dosažených dat byla provedena kvalitativním způsobem. V závěru práce jsou předložena doporučení pro praxi porodních asistentek, vyplývající z průzkumného šetření. cze
dc.format 62 s.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Perinatální ztráta cze
dc.subject truchlení cze
dc.subject porod mrtvého dítěte cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject terapeutická pomoc cze
dc.subject podpora ženy cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Perinatal loss eng
dc.subject groaning eng
dc.subject stillbirth eng
dc.subject midwife eng
dc.subject therapist's help eng
dc.subject support for woman eng
dc.subject education eng
dc.title Podpora rodičky při ztrátě dítěte cze
dc.title.alternative Support for mothers experiencing the loss of child eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tiainen, Blanka
dc.date.accepted 2021-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is devoted to the topic of midwife care for a mother experiencing child loss, based on the perspective of therapists and psychologists. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part presents the basic concepts and topics related to the loss of the child, the experience of loos by the mother and the father, and the role of midwife. Data for the exploratory part were obtained using interviews with therapists and psychologists. The analysis of the achieved data was performed in qualitative research. At the end of the work, recommendations for the practice of midwives, resulting from the research survey, are presented. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence <p>Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: </p> <p>1. Jak by zdrav. zařízení mohla podpořit ženu po perinatální ztrátě po propuštění z nemocnice?</p> <p>2. Je z Vašeho hlediska reálné, aby v nemocnicích byly specializované týmy pro perinatální ztrátu? Víte, jestli takové týmy v zahraničí existují?</p> <p>3. Víte, kolik žen, které se rozhodly nevidět po porodu své mrtvorozené dítě, toho později litovalo? (není potřeba uvádět čísla, stačí popis např. "většina")</p> <p>Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. </p> cze
dc.identifier.stag 42334
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account