Organizace dopravy při uzavírkách pozemních komunikací III/32326 a III/32319

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Štěpán, Matěj
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:58:33Z
dc.date.available 2021-07-07T07:58:33Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78036
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice rekonstrukce konkrétních pozemních komunikací. Po seznámení se s problematikou rekonstrukcí pozemních komunikací a analýze řešeného území včetně dopravní obslužnosti se práce zabývá návrhy rekonstrukcí a s tím spojených linek veřejné dopravy a jejich zhodnocením. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rekonstrukce pozemních komunikací cze
dc.subject VLD cze
dc.subject Libčany cze
dc.subject Hvozdnice cze
dc.subject reconstruction of roads eng
dc.subject public regular transport eng
dc.subject Libčany eng
dc.subject Hvozdnice eng
dc.title Organizace dopravy při uzavírkách pozemních komunikací III/32326 a III/32319 cze
dc.title.alternative Organization of transport during road reconstruction III/32326 and III/32319 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of reconstruction of specific roads. After getting acquainted with the issue of reconstruction of roads and analysis of the area, including transport services. The work deals with proposals for reconstructions and related public transport lines and their evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponentky měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 42479
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account