Řízení zásob ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Štursová, Tereza
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:57:26Z
dc.date.available 2021-07-07T07:57:26Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77961
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na řízení zásob v konkrétním výrobním závodu dané společnosti. Teoretická část se na úvod zabývá teorií skladových zásob a dále popisuje problematiku jejich řízení. V praktické části je analyzován systém řízení skladových zásob v tomto daném závodu včetně identifikace nedostatků a rizik. Návrhová část práce obsahuje návrhy opatření, které by měly přispět ke zlepšení aktuálního stavu. cze
dc.format 62 s., 10 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject ABC analýza cze
dc.subject dispoziční nákup cze
dc.subject obalová logistika cze
dc.subject inventory management eng
dc.subject ABC method eng
dc.subject dispositional purchase eng
dc.subject packaging logistics eng
dc.title Řízení zásob ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Inventory management in a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-11
dc.description.abstract-translated The focus of the bachelor thesis lies in a concrete production plant of the given organization. The theoretical part begins with a theory of stock reserve and then describes the issues of its management. The practical part analyses the stock management system in this concrete factory including the identification of deficiencies and risks. The proposal part of the thesis contains suggestions for arrangements, which should help improve the actual situation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40761
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account