Masarykův vztah k náboženským dějinám českých zemí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rokyta, Jan
dc.contributor.author Kalíšková, Danuše
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:55:01Z
dc.date.available 2021-07-07T07:55:01Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-03-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77834
dc.description.abstract Práce v první části se bude soustředit na postihnutí Masarykových náboženských názorů a jak se promítají do jeho každodennosti. Na tomto základě poté bude rozebrána hlavní role Masaryka ve sporu o smysl českých dějin. Rozvedeny budou kritické názory Masarykových současníků a pozdějších generací badatelů. Poslední části práce bude téma pacifismu. Masarykům názor bude porovnán s osobností Lva Tolstého, a především Přemysla Pittera. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject náboženství cze
dc.subject historie cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject věda cze
dc.subject víra cze
dc.subject mravnost cze
dc.subject humanita cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject společnost cze
dc.subject pacifismus cze
dc.subject religion eng
dc.subject history eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject science eng
dc.subject faith eng
dc.subject morality eng
dc.subject humanity eng
dc.subject history eng
dc.subject society eng
dc.subject pacifism eng
dc.title Masarykův vztah k náboženským dějinám českých zemí cze
dc.title.alternative Attitude of T. G. Masaryk towards religious history of the Czech lands Vyplňte nebo opravte následující údaje eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Tomáš
dc.date.accepted 2021-06-28
dc.description.abstract-translated The work in the first part will focus on the impact of Masaryk's religious views and how they are reflected in his everyday life. On this basis, Masaryk's main role in the dispute over the meaning of Czech history will then be discussed. Critical views of Masaryk's contemporaries and later generations of researchers will be elaborated. The last part of the work will be the topic of pacifism. Masaryk's opinion will be compared with the personality of Leo Tolstoy and especially Přemysl Pitter. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Religionistika cze
dc.description.defence 1) Studentka představila svoji práci. 2) Přečten posudek oponenta a vedoucího. 3) Diskutované otázky: A) Jak chápat Masarykovo pojetí specifičnosti českých náb. dějin v kontextu evropských dějin. B) Masaryk chce " skóre minulosti poznat přítomností a vytvořit budoucnost" - tuto tezi měla autorka sladit s tezí "Masarykovo myšlení je založeno vzhledem k přítomnosti, tedy pro realismus a tudíž kritizuje historismus". cze
dc.identifier.stag 40172
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account