Biologické účinky nízkých dávek záření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lierová, Anna
dc.contributor.author Novotný, Jan
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:01Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:01Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77747
dc.description.abstract Teoretická bakalářská práce formou vědecké literární rešerše pojednává o problematice nízkých dávek záření a jejich vlivu na organismus. Důležitou částí této práce je výpočetní tomografie (CT) a vliv jednotlivých CT skenů, kde je potřeba brát na vědomí nízké dávky záření. Součástí práce je také charakteristika ionizujícího záření včetně stochastických a tkáňových účinků na nízké dávky. Praktická část je zaměřena na práci s databázemi a zhodnocení získaných informací z daných studií. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízké dávky záření cze
dc.subject biologické účinky cze
dc.subject zdravotní riziko cze
dc.subject výpočetní tomografie cze
dc.subject low dose radiation eng
dc.subject biological effects eng
dc.subject health risks eng
dc.subject computed tomography eng
dc.title Biologické účinky nízkých dávek záření cze
dc.title.alternative Biological effects of low-dose radiation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šinkorová, Zuzana
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated This theoretical bachelor's thesis reviews actual information about low doses radiation and its influence on the organism. A significant component of this work is computed tomography (CT) and the influence of individual CT scans, where low dose radiation needs to be taken into consideration. Part of this thesis is also the characterization of ionizing radiation, including stochastic and tissue effects. The practical part is focused on database search and evaluation of the data obtained from available studies. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Jak si vysvětlujete větší riziko vzniku nádorového onemocnění u dětí ve srovnání s dospělými jedinci? 2. Myslíte, že v souvislosti s kumulací jednotlivých nízkých dávek v souvislosti s opakovaným ozařováním pacientů by bylo vhodné zavést "ozařovací průkaz" nebo propojit databáze těchto pacientů mezi jednotlivými lékařskými zařízeními, aby došlo k registraci obsorbovaných dávek podobně jako je to u radiačních pracovníků? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 42169
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account