Intenzita akutní pooperační bolesti ve vybraných nemocnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Uhrová, Julie
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:57Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:57Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77738
dc.description.abstract Téma této bakalářské práce je intenzita akutní pooperační bolesti ve vybraných nemocnicích. V teoretické části práce bude podrobně podáno rozdělení pooperačních bolestí, metody měření její intenzity, včetně její léčby. Bude poukázáno na rizika nedostatečné léčby pooperační bolesti ať už zdravotní, psychologické i sociální. Pro výzkumnou část budou použita data z již zpracovaných bakalářských prací z let 2019-2020. Bude se jednat o sekundární analýzu dat pro vybrané nemocnice. Cílem práce bude na základě sekundárního zpracování statistických dat porovnat úroveň tišení bolesti v různých nemocnicích. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject operace cze
dc.subject bolest cze
dc.subject analgezie cze
dc.subject sekundární statistické zpracování dat cze
dc.subject operation eng
dc.subject pain eng
dc.subject analgesia eng
dc.subject secondary statistical data processing eng
dc.title Intenzita akutní pooperační bolesti ve vybraných nemocnicích cze
dc.title.alternative Intensity of postoperative pain in selected hospitals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2021-06-15
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is the intensity of acute postoperative pain in selected hospitals. In the theoretical part of the thesis will be given in detail the division of postoperative pain, methods of measuring pain intensity, including pain treatment. The risks of insufficient treatment of postoperative pain, whether medical, psychological or social, will be pointed out. Data from already processed bachelor's theses from 2019-2020 will be used for the research part. It will be a secondary data analysis for selected hospitals. The aim of the thesis will be to compare the level of pain relief in different hospitals based on the secondary processing of statistical data. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Jaké je možné využití dat z Vaší závěrečné práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42092
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account