Pyrotechnické slože pro přípravu barevného dýmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelikán, Vojtěch
dc.contributor.author Zeman, Ondřej
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:48:42Z
dc.date.available 2021-06-07T08:48:42Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77716
dc.description.abstract Práce se zabývá výzkumem a testováním pyrotechnických složí pro tvorbu barevných dýmů. Konkrétně je kladen důraz na testování dýmových složí pro tvorbu červeného dýmu. Dle provedené rešerše na téma generace barevných dýmů je vytipováno několik barviv z oblasti organických pigmentů. Barviva jsou v rámci práce testována nejen v tradičním systému palivo/okysličovadlo, ale i v jiných méně používaných systémech. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 03.06.2024
dc.subject Pyrotechnická slož cze
dc.subject dýmovnice cze
dc.subject barevný dým cze
dc.subject organická barviva cze
dc.subject dýmová slož cze
dc.subject Pyrotechnic composition eng
dc.subject smoke grenade eng
dc.subject coloured smoke eng
dc.subject organic dyes eng
dc.subject smoke composition eng
dc.title Pyrotechnické slože pro přípravu barevného dýmu cze
dc.title.alternative Pyrotechnic Mixtures For the Production of Colored Smoke eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the research and testing of pyrotechnic compositions, precisely coloured smoke compositions. Pyrotechnic smoke compositions for production of red smoke are emphasised. From literary research, some of the organic dyes are chosen to be examined as suitable smoke colouring agents. The dyes are tested in a traditional fuel/oxidizer system and different, less used, systems. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Engineering of Energetic Materials cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Engineering of Energetic Materials cze
dc.description.defence The candidate presented results of his work and he gave correct answers on questions of the reviewer and members of the commisison. 1. How many dyes used you for your work? 2. Parameters for dyes selection. 3. Toxicity of these dyes (f.e. chlorinateddyes). Published information about the toxicity. 4. Analytical methods for the study of the parameters of the components for prepared red-color smokes. 5. The using of the prepared red-color smokes. cze
dc.identifier.stag 42045
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account