Stínová ekonomika ve vybraných zemích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Hájková, Simona
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:53Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:53Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77631
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Stínová ekonomika ve vybraných zemích. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde je vysvětlena základní problematika stínové ekonomiky, její příčiny, důsledky a měření, a část praktickou, která analyzuje stínovou ekonomiku ve vybraných zemích a poskytuje návrhy pro boj s ní. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stínová ekonomika cze
dc.subject černá ekonomika cze
dc.subject daně cze
dc.subject neoficiální sektor cze
dc.subject shadow economy eng
dc.subject black economy eng
dc.subject taxes eng
dc.subject unofficial sector eng
dc.title Stínová ekonomika ve vybraných zemích cze
dc.title.alternative Shadow economy in selected countries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor degree paper is Shadow economy in selected countries. This thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the basic issues of the shadow economy, causes, consequences and measurements. The practical part analyses shadow economy in selected countries and gives some recommendations on the fight against it. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Stínová ekonomika ve vybraných zemích. Cílem práce bylo teoretické vymezení pojmu stínové ekonomiky, jejích příčin a možných důsledků pro ekonomiku, vymezení metod jejího měření, analýza velikost stínové ekonomiky ve vybraných zemích a její mezinárodní komparace. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Jak si vysvětlujete rozdíl v zjištěné míře stínové ekonomiky mezi jižními a severskými státy? Otázka 2. Co je přidanou hodnotou vaší práce? Otázka 3. Proč se v práci odkazujete především na Friedricha Schneidera? Jaká je šedá ekonomika v Monaku? Obhajobou práce bylo zjištěno, že autorka dosáhla svých závěrů tím, že převzala sekundárná data z citované práce jiného autora. Kvalita dat nebyla ověřena. Tato data byla přepracována do jiné grafické podoby, autorka tento postup nedokázala obhájit. Dotazy ohledně vlastního přínosu autorky nebyly zodpovězeny, další dotazy směřující na interpretaci dat a výsledků nebyly zodpovězeny uspokojivě. Z těchto důvodů se komise SZZ rozhodla pro výrazné snížení hodnocení obhajoby bakalářské práce. cze
dc.identifier.stag 41068
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account