Dotační podvod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Barbora
dc.contributor.author Burian, Martin
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:34Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:34Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77608
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu české legislativy v oblasti páchání dotačních podvodů. Součástí práce je také teorie nutná pro pochopení této oblasti, analýza trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie a statistická část. Výsledkem práce je zhodnocení současné úpravy, vyzdvižení některých jejich nedostatků s možnostmi na jejich odstranění a možné komplikace a nebezpečí v budoucnu. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trestní právo cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject dotace cze
dc.subject dotační podvody cze
dc.subject rizika cze
dc.subject tresty cze
dc.subject poškození finančních zájmů cze
dc.subject statistiky trestních řízení cze
dc.subject criminal law eng
dc.subject criminal offenses eng
dc.subject subsidies eng
dc.subject subsidy frauds eng
dc.subject risks eng
dc.subject penalties eng
dc.subject damage to financial interests eng
dc.subject criminal proceedings statistics eng
dc.title Dotační podvod cze
dc.title.alternative Subsidy fraud eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of Czech legislation in the field of committing subsidy frauds. Part of the work is also the theory necessary for understanding this area, the analysis of the crime of harm to the financial interests of the European Union and the statistical part. The result of the work is an evaluation of the current regulation, highlighting some of their shortcomings with options for their elimination and possible complications and dangers in the future. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student přednesl téma své BP ''Dotační podvod'', otázka vedoucí BP: 1. V závěru práce autor uvádí, že lze společnostem doporučit zejména vytvoření compliance programu. Jak by měl podle autora účinný compliance program v rámci managementu podniku vypadat? Student na otázku reagoval. cze
dc.identifier.stag 41157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account