Zásahová žaloba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Šamanová, Tereza
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:32Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:32Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77599
dc.description.abstract Analýza řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu vedených správními soudy dle ustanovení § 82 a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudním řádu správním, v platném znění. Na základě analýzy relevantní judikatury správních soudů budou zjištěny druhy zásahů, kterými správa nejčastěji narušuje práva občanů. Výsledky analýzy budou syntetizovány a vyvozeny závěry de lege ferenda. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject žaloba cze
dc.subject zásah cze
dc.subject správní orgán cze
dc.subject správní soud cze
dc.subject action eng
dc.subject intervention eng
dc.subject administrative authority eng
dc.subject administrative court eng
dc.title Zásahová žaloba cze
dc.title.alternative Administrative action against unlawful interference eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated Analysis of proceedings on protection against unlawful interference, instruction or coercion of an administrative body conducted by administrative courts pursuant to the provisions of Section 82 et seq. of Act No. 150/2002 Coll., The Code of Administrative Justice, as amended. Based on the analysis of the relevant case law of administrative courts, the types of intervention with wich the administration most often violates the rights of citizens will be identified. The results of the analysis will be synthesized and conclusions de lege ferenda will be drawn. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Zásahová žaloba. Cílem práce bylo provést analýzu řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu vedených správními soudy dle ustanovení 82 a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudním řádu správním, v platném znění. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Vysvětlete, jaký je vztah mezi jednotlivými žalobními typy podle soudního řádu správního. Jak se určí, kdy je třeba podat ''zásahovou žalobu''? Otázka 2. Lze uplatnit zásahové žaloby i na vysokých školách? Otázka 3. Jaké vyplývá doporučení z vaší práce? Měnila byste právní úpravu správního zásahu? Studentka uvedené dotazy zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 40991
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account