Analýza hospodaření podniku na bázi účetních výkazů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Kotovska, Olha
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:07Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:07Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77582
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření podniku na základě účetních výkazů. Teoretická část je věnovaná vysvětlení vybraných metod a ukazatelům finanční analýzy. V praktické části je představená společnost Pardubický pivovar, a.s., na kterou je aplikovaná finanční analýza a její metody. V závěru práce je shrnutí a vyhodnocení výsledků finanční analýzy daného podniku, určené silné a slabé stránky cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject funkce finanční analýzy cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject pasiva cze
dc.subject aktiva cze
dc.subject výkaz cash flow cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject absolutní ukazatele poměrové ukazatele cze
dc.subject PEST analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial analysis function eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject liabilities eng
dc.subject assets eng
dc.subject Cash flow statement eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.subject absolute indicators eng
dc.subject ratios eng
dc.subject PEST analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Analýza hospodaření podniku na bázi účetních výkazů cze
dc.title.alternative Financial analysis on the basis of accounting statements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of business management based on financial statements. The theoretical part is devoted to the explanation of selected methods and indicators of financial analysis. The practical part introduces the company Pardubický pivovar, a.s., to which financial analysis and its methods are applied. At the end of the work is a summary and evaluation of financial analysis based on the financial statements of the company, identified strengths and weaknesses. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Analýza hospodaření podniku na bázi účetních výkazů'', otázky vedoucí BP: 1. Jak velký ekonomický dopad má na pivovarnictví současná epidemie COVID 19? 2. Podařilo se pivovarům nalézt způsoby, jak zmírnit negativní dopady? Popřípadě jaké? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 41235
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account