Marketing na sociálních sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Renáta
dc.contributor.author Poislová, Gabriela
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:06Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77579
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá marketingem na sociálních sítích. V první části je definován online marketing, jež je následně porovnáván s marketingem tradičním. V této části jsou také představeny nástroje online marketingu společně s některými strategiemi online marketingu. Druhá část je zaměřena na marketing na sociálních sítích, jeho základní pilíře, na nástroje sociálních sítí a na sociální média a jejich typy. Obsahem třetí části je představení sociálních sítí, jež jsou vhodné pro marketing, jejich vzájemná komparace a také je zde vysvětleno, proč jsou tyto sociální sítě pro marketing vhodné. V poslední části je zpracována případová studie společnosti Starbucks a její využívání sociálních sítí pro marketingové účely. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject online marketing cze
dc.subject marketing na sociálních sítích cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject nástroje online marketingu cze
dc.subject strategie online marketingu cze
dc.subject online marketing eng
dc.subject social media marketing eng
dc.subject social media eng
dc.subject online marketing tools eng
dc.subject online marketing strategy eng
dc.title Marketing na sociálních sítích cze
dc.title.alternative Social media marketing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is exploring social media marketing. The first part defines online marketing, which is subsequently compared with traditional marketing. In this part there are also presented tools of online marketing along with some of the online marketing strategies. The second part is focused on social media marketing, its basic pillars, tools of social media marketing and social media platforms and their types. The content of the third part consists of introduction of social media platforms that are suitable for marketing, its mutual comparison and explanation why these social media platforms are suitable for marketing. In the last part there is a case study of a company Starbucks and their usage of social media for marketing purposes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Marketing na sociálních sítích. Cílem práce je vymezit vhodné sociální sítě využitelné pro firemní praxi a jejich vzájemná komparace. Součástí práce je specifikace jednotlivých marketingových nástrojů sociálních sítí a způsobů jejich využití ve vybrané případové studii. Otázka dle posudku vedoucího bakalářské práce: Jakou strategii byste doporučila společnosti, která se rozhodne začít s propagací na sociálních sítích? Otázky komise: 1. Co si představujete pod pojmem marketingová strategie? 2. Co je z části Vaší bakalářské práce vlastní tvorba? 3. Který marketingový nástroj je pro firmu dle Vašeho názoru ten nejdůležitější? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 41180
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account