Modeling of Economic Processes Using ARIMA Models

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ibl, Martin
dc.contributor.author Altayyar, Osama
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:45:31Z
dc.date.available 2021-06-07T08:45:31Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-21
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77523
dc.description.abstract The theoretical part of this thesis titled "Modeling of Economic Processes Using ARIMA Models" focuses on the process of predicting and analyzing future values of an economy using various types of economic models. This part includes a brief introduction to the economics, modeling process and information on various types of models that can be used. Examples of those models: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARIMAX, and SARIMAX models. The practical part includes a case study on applying ARIMA models to Qatar's GDP. The objectives of this case study are to provide, analyze, forecast, process, show results, and give recommendations about Qatar's GDP using ARIMA model processes. eng
dc.format 81 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject models eng
dc.subject forecasting eng
dc.subject ARIMA eng
dc.subject economics eng
dc.subject time series eng
dc.subject GDP eng
dc.subject modely cze
dc.subject predikce cze
dc.subject ARIMA cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject časové řady cze
dc.subject HDP cze
dc.title Modeling of Economic Processes Using ARIMA Models cze
dc.title.alternative Modelování ekonomických procesů pomocí modelů ARIMA cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čapek, Jan
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated Teoretická část diplomové práce Modelování ekonomických procesů pomocí modelů ARIMA se zaměřuje na procesy predikce a analýzy budoucích hodnot ekonomiky pomocí různých typů ekonomických modelů. Tato část zahrnuje úvod do ekonomiky, procesu modelování a poskytování informací o dalších typech modelů, které lze použít. Příklady těchto modelů: modely AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARIMAX a SARIMAX. Praktická část obsahuje jednu případovou studii o aplikaci modelů ARIMA na katarský HDP. Cílem této případové studie je poskytnout, analyzovat, předpovědět, zpracovat, představit výsledky a poskytnout doporučení ohledně katarského HDP a seznámit nás s používáním modelů ARIMA. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatics in Public Administration cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Informatics and System Engineering cze
dc.description.defence The student presented a thesis defense entitled: Modelling of economic processes using ARIMA models. The aim of this work is to map the family of ARIMA models (SARIMA, FARIMA, etc.) in terms of their application to different types of processes. Part of this work will be analysis of selected real process, incl. verification and comparison of proposed models. Questions according to the opinion of the supervisor and the opponent of the diploma thesis: Why did you use only basic ARIMA models in the chapter 3? The student responded to the questions. eng
dc.identifier.stag 41273
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account