Analýza závislosti pojistné kriminality na charakteristikách obyvatelstva územních celků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Oldřich
dc.contributor.author Michalková, Irena
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:45:30Z
dc.date.available 2021-06-07T08:45:30Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77522
dc.description.abstract Práce je věnována analýze pojistné kriminality pomocí podpůrných IT nástrojů. Zpracovává data o pojistných podvodech a charakteristikách obyvatelstva České republiky. Výsledky jsou zobrazeny graficky, převážně v podobě map. Dále se věnuje popisu pojištění a problematiky pojistných podvodů. Specificky se zabývá daty získanými od Generali České pojišťovny za jednotlivé kraje České republiky v období od roku 2011 až do roku 2019. Zahrnuje analýzu kriminality na obecných událostech dopravních nehod a založených požárů, a taktéž i na charakteristikách obyvatelstva v jednotlivých krajích v uvedeném časovém období. cze
dc.format 119 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojistné podvody cze
dc.subject korelace cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject požáry cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject pojistná událost cze
dc.subject pojištění motorových vozidel cze
dc.subject pojištění majetku cze
dc.subject pojišťovny cze
dc.subject insurance fraud eng
dc.subject correlation eng
dc.subject crime eng
dc.subject insurance eng
dc.subject fire eng
dc.subject car accident eng
dc.subject insured event eng
dc.subject car insurance eng
dc.subject property insurance eng
dc.subject insurance company eng
dc.title Analýza závislosti pojistné kriminality na charakteristikách obyvatelstva územních celků cze
dc.title.alternative Dependency analysis of insurance crime on population characteristics in regions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jonášová, Hana
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated Theses is devoted to an analysis of insurance crime using IT support tools. It processes data of insurance fraud and population characteristics of the Czech Republic. The analysis results are presented graphically, mostly into maps. It also deals with a brief description of insurance overall and the problematics of insurance frauds. It focuses specifically on fraud cases that happened in individual regions in the Czech republic between the years 2011 and 2019 and were gathered from an insurance company called Generali Ceska pojistovna. It includes a dependency analysis of insurance crime on car accidents and fire incidents as well as on population characteristics of individual regions within the specified time period. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Informatika a systémové inženýrství cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Analýza závislosti pojistné kriminality na charakteristikách obyvatelstva územních celků. Cílem práce je provést analýzu dat o případech pojistné kriminality ve vztahu k vybraným (např. sociálním) charakteristikám obyvatelstva a výsledky vhodným způsobem graficky prezentovat. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: Práce mimo jiné hodnotí všeobecný názor, že sociální problémy vedou k vyšší míře pojistné kriminality. Na jakých konkrétních výstupech v práci je možné zjistit, zda je tento názor opodstatněný? Při srovnávání různých sociodemografických a dalších ukazatelů jednotlivých krajů České republiky bývá Praha jako kraj určitým způsobem specifická. Ukázal se podobný jev i v analýzách, které byly v práci provedeny? Bylo možné z dostupných dat zjistit, jaké bylo % uchráněné částky z celkové částky vyplacených pojistných událostí? V kapitole 1.8 popisujete, jak se snaží pojišťovny rozpoznat chování pojistníka. Je podle vás reálné, aby pojišťovna získala odpověď na vámi popisované indikátory bez porušení GDPR? Nepožadují pojišťovny po pojistníkovi nadbytečné informace? Studentka na otázky reagoval. Komise má výhrady k metodice DP a k odbočení tématu DP od specializace oboru. cze
dc.identifier.stag 41272
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account