Nestrukturovaná data v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Jemelka, Jiří
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:45:26Z
dc.date.available 2021-06-07T08:45:26Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77518
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá charakteristikou typů dat v organizaci s možností využití strukturovaných, semistrukturovaných a nestrukturovaných dat. S návrhem postupů pro sběr požadavků s tvorbou návazných modelů pro využití Big data v organizaci. Určit způsoby pro modelování a vizualizaci Big dat v organizaci se zaměřením na nestrukturovaná data. cze
dc.format 145 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Big data cze
dc.subject strukturovaná data cze
dc.subject semistrukturovaná data cze
dc.subject nestrukturovaná data cze
dc.subject datové proudy cze
dc.subject strojové učení cze
dc.subject umělá inteligence cze
dc.subject analýzy dat v reálném čase cze
dc.subject analýza sentimentu cze
dc.subject Big Data eng
dc.subject structured data eng
dc.subject semistructured data eng
dc.subject unstructured data eng
dc.subject streaming data eng
dc.subject machine learning eng
dc.subject artificial intelligence eng
dc.subject real time data analysis eng
dc.subject sentiment analysis eng
dc.title Nestrukturovaná data v organizaci cze
dc.title.alternative Unstructured data in the organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Oldřich
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the characteristics of data types in the organization with the possibility of using structured, semi-structured and unstructured data. With the design of procedures for the collection of requirements with the creation of follow-up models for the use of Big Data in the organization. Identify ways to model and visualize Big Data in an organization with a focus on unstructured data. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu práce s názvem: Nestrukturovaná data v organizaci. Cílem práce je charakterizovat typy dat v organizaci, porovnat možnosti využití dat strukturovaných a nestrukturovaných, navrhnout postup pro sběr požadavků a tvorbu návazných modelů v rámci využití Big data v organizaci. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: V modelovém příkladu pro modelování v databázi MongoDB jste použil software Moon Modeler. Otázka zní: Jak byste zhodnotil návrhový nástroj Moon Modeler z hlediska náročnosti pro uživatele/analytika? Pokud bychom chtěli chápat běžný souborový systém (složky a soubory) jako databázi, jakému typu databázového systému by byl souborový systém nejbližší a je tedy možné i se souborovým systémem nakládat jako s databází? Při ukládání dat velkého objemu může databázový systém používat kompresi, čímž je zásadně ovlivněn výkon. Jaká jsou pro a proti použití komprese v databázových systémech? Student na otázky reagoval. cze
dc.identifier.stag 38681
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account