USING A NON-PARAMETRIC TECHNIQUE TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF A LOGISTICS COMPANY

Show simple item record

dc.contributor.author Průša, Petr cze
dc.contributor.author Jovčić, Stefan cze
dc.contributor.author Samson, Josef cze
dc.contributor.author Kozubikova, Zuzana cze
dc.contributor.author Kozubik, Ales cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:34:39Z
dc.date.available 2021-05-15T18:34:39Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 1896-0596 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77219
dc.description.abstract Data Envelopment Analysis (DEA) is a relatively new method, a non-parametric technique used nowadays to evaluate the efficiency of the Decision-Making Units. Using this method, the Decision-Making Units can be compared between each other and the most effective ones can be found. Using the DEA method, the performance of a logistic company with twelve warehouses as DMUs is evaluated in this paper. "DEA Excel Solver" user program was used to solve the problem. eng
dc.format p. 153-161 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Silesian University of Technology eng
dc.relation.ispartof Transport Problems, volume 15, issue: 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject warehouse eng
dc.subject logistics eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject Data Envelopment Analysis eng
dc.subject decision-making units eng
dc.subject sklad cze
dc.subject logistika cze
dc.subject účinnost cze
dc.subject rozhodovací jednotky cze
dc.title USING A NON-PARAMETRIC TECHNIQUE TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF A LOGISTICS COMPANY eng
dc.title.alternative VYUŽÍVÁNÍ NEPARAMETRICKÉ TECHNIKY K HODNOCENÍ ÚČINNOSTI LOGISTICKÉ SPOLEČNOSTI cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Data Envelopment Analysis (DEA) je relativně nová metoda, neparametrická technika používaná v současné době k hodnocení efektivity rozhodovacích jednotek. Pomocí této metody lze rozhodovací jednotky navzájem porovnat a najít ty nejúčinnější. V této práci je pomocí metody DEA hodnocena výkonnost logistické společnosti s dvanácti sklady jako DMU. K vyřešení problému byl použit uživatelský program „DEA Excel Solver“. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.21307/tp-2020-014 eng
dc.relation.publisherversion https://www.exeley.com/transport_problems/doi/10.21307/tp-2020-014 eng
dc.identifier.wos 000521109900014 eng
dc.identifier.obd 39884644 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account