The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment

Show simple item record

dc.contributor.author Brothánková, Pavlína cze
dc.contributor.author Vodička, Jan cze
dc.contributor.author Bažant, Jan cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:28:31Z
dc.date.available 2021-05-15T18:28:31Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 0340-6199 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77155
dc.description.abstract Olfactory function in children is most commonly evaluated using the odour identification test despite the fact that it is difficult to properly name odorants for young children. The goal of this study was to evaluate the pleasantness rating of odorants by children. The participants were 182 healthy children: the first group included 63 girls and 59 boys (aged 6-7) and the second included 31 girls and 29 boys (aged 11-12). We assessed olfaction using (1) standard method of odorant identification using a U-Sniff test and (2) classifying the hedonic tone of the odorants into 5 categories. The identification test's median differed in younger and older groups of children; the median was 8 and 10 respectively (p< 0.01). The unpleasant hedonic tones were butter, fish and onion. The pleasant hedonic tones were apple, orange and peach. The younger usually categorised hedonic tones as pleasant, compared with the older children, who categorised the odorant's hedonic tones more often as neutral (p< 0.01). Conclusion: This study demonstrated that older children are able to identify odours better than younger ones. The categorisation of hedonic tones differed depending on the subject's age. The younger children tended to categorise odorants as being pleasant and older children as neutral. eng
dc.format p. nestránkováno eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof European Journal of Pediatrics, volume 179, issue: 8 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Olfaction eng
dc.subject Children eng
dc.subject Hedonic eng
dc.subject Odour pleasantness eng
dc.subject U-Sniff test eng
dc.subject Čich cze
dc.subject , Děti cze
dc.subject Hedonické vnímání cze
dc.subject libost pachů cze
dc.subject U-Sniff test cze
dc.title The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment eng
dc.title.alternative Vliv dětského věku na vyšetření čichu a hodnocení libosti pachů cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Čichová funkce u dětí je nejčastěji vyšetřována pomocí identifikačních testů, přestože je pro malé děti obtížné pojmenovat pachové látky. Cílem předkládané studie bylo vyšetřit libost pachových látek u dětí. Do studie bylo zařazeno 182 zdravých dětí: první skupinu tvořilo 63 dívek a 59 chlapců (ve věku 6 – 7 let) a druhou skupinu tvořilo 31 dívek a 29 chlapců (ve věku 11 – 12 let). Čich byl vyšetřen (1) standardní metodou – vyšetření identifikace testem U-Sniff a (2) klasifikací hedonického tónu pachové látky do pěti kategorií. Skupina mladších dětí dosáhla nižších bodových zisků než skupina starších dětí při identifikaci pachových látek (8 vs. 10; p< 0,01). Mezi nepříjemné pachové látky bylo zařazeno máslo, ryba a cibule. Příjemnou pachovou látkou bylo jablko, pomeranč a broskev. Mladší děti častěji hodnotily pachové látky jako příjemné, v porovnání se staršími dětmi, které hodnotily pachové látky častěji jako neutrální (p< 0,01). Závěr: Studie ukazuje, že starší děti identifikují pachové látky lépe než děti mladší. Hodnocení libosti pachů je odlišné v závislosti na věku dítěte. Mladší děti mají tendenci označovat pachové látky jako příjemné a starší děti jako neutrální. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/s00431-020-03778-2 eng
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.1007/s00431-020-03778-2 eng
dc.identifier.wos 000559650200001 eng
dc.identifier.obd 39884596 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account