REGULACE PORODNÍCH ASISTENTEK VE VELKÉ BRITÁNII A V ČESKÉ REPUBLICE

Show simple item record

dc.contributor.author Welge, Eva cze
dc.contributor.author Moravcová, Markéta cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:25:43Z
dc.date.available 2021-05-15T18:25:43Z
dc.date.issued 2020 cze
dc.identifier.issn 1804-3682 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77127
dc.description.abstract Autorky v předkládaném příspěvku předkládají vývoj regulace profese porodní asistentky ve Velké Británii se zdůrazněním všech významných historických změn. Velká Británie má historicky velmi robustní systém registrace a regulace porodních asistentek a zdravotních sester, který je pevně zakotven v souvisejících právních normách. Avšak v nedávné době došlo ke změnám v regulaci profese porodní asistentky v reakci na nežádoucí události, které se odehrály v jedné z nemocnic v zemi. Tato změna byla vládou viděna jako pozitivní krok pro navrácení důvěry lidu v kontrolní mechanismy a poskytovanou zdravotní péči. Spekulovat o tom, zda tato změna splní svá očekávání, je v současné době předčasné, vzhledem ke krátké době od zavedení. Nicméně v České republice v současné době není jednotný a přehledný systém, který by reguloval profesi porodních asistentek. Autorky se zamýšlí nad stále vzrůstající potřebou jasného nastavení regulačních mechanismů a nad možností se inspirovat zkušenostmi z jiných zdravotnických systémů. Nabízí se zamyšlení nad tím, jakou kvalitu péče, bez nutnosti se sebevzdělávat, mohou porodní asistentky poskytovat. Ve 21. století, kdy praxe má být založena na evidence based poznatcích, vidí autorky tuto současnou situaci v České republice jako velký krok zpět a mají obavu o budoucnost profese porodní asistentky bez regulace. cze
dc.format p. 13-26 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Logos Polytechnikos, volume 11, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject regulace profese cze
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject midwife eng
dc.subject continuous professional development eng
dc.subject midwifery regulation eng
dc.title REGULACE PORODNÍCH ASISTENTEK VE VELKÉ BRITÁNII A V ČESKÉ REPUBLICE cze
dc.title.alternative REGULATION OF MIDWIVES IN GREAT BRITAIN AND IN THE CZECH REPUBLICREGULATION OF MIDWIVES IN GREAT BRITAIN AND IN THE CZECH REPUBLICREGULATION OF MIDWIVES IN GREAT BRITAIN AND IN THE CZECH REPUBLIC REGULATION OF MIDWIVES IN GREAT BRITAIN AND IN THE CZECH REPUBLIC REGULATION OF MIDWIVES IN GREAT BRITAIN AND IN THE CZECH REPUBLIC eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated In this paper the authors are presenting the start of regulation of midwifery profession in Great Britain together with all important historic landmarks for this profession. Historically, Great Britain has had a very robust registration and regulation systems for midwives and nurses, which are given by law. However, recently some changes happened in regulation due to the response to some never events in one Trust. The Government saw this change, as a positive step towards regaining the public’s trust into regulatory bodies and healthcare. At present it is difficult to judge this decision and whether it will fulfil its expectant results as it has been in practice for a very short while. Nevertheless, at present in the Czech Republic, there is not clear and synchronized system for midwifery regulation. The authors are presenting their thoughts on the need to have clear midwifery regulation, as well as the usefulness of inspiring ourselves, for such a change, on experiences from another healthcare systems. The food for thought is - what kind of care can midwives offer without the need to have continuous professional development? In the 21st century, the authors see this situation in the Czech Republic as dangerous and as a step back rather than forward in terms of regulation and provision a of evidence based practice. The provision of midwifery care in current ad hoc system of regulation in the Czech Republic is very worrying indeed. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://file:///D:/Data/hast3605/Stazene/logos_1_2020.pdf cze
dc.identifier.obd 39884807 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account