Technological Progress in the Works of Isaac Asimov and Philip K. Dick

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Štěpánková, Šárka
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:23:28Z
dc.date.available 2021-02-26T09:23:28Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76966
dc.description.abstract The master thesis focuses on the depiction of technological progress in the novel Do Androids Dream of Electric Sheep? by Philip K. Dick and selected short stories from the collection The Complete Robot by Isaac Asimov. The theoretical part defines the genre of science fiction and provides an overview of its history. It also explains how technological progress and artificial intelligence have typically been portrayed in science fiction. The paper subsequently examines and compares how the two authors portray advanced technologies, particularly robots and androids. eng
dc.format 81 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject androids eng
dc.subject robots eng
dc.subject technology eng
dc.subject science fiction eng
dc.subject progress eng
dc.subject androidi cze
dc.subject roboti cze
dc.subject technologie cze
dc.subject science fiction cze
dc.subject pokrok cze
dc.title Technological Progress in the Works of Isaac Asimov and Philip K. Dick cze
dc.title.alternative Technologický pokrok v díle Isaaca Asimova a Philipa K. Dicka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated Diplomová práce se zaměřuje na zobrazení technologického pokroku v románu Do Androids Dream of Electric Sheep? od Philipa K. Dicka a ve vybraných povídkách ze sbírky The Complete Robot od Isaaca Asimova. Teoretická část práce definuje žánr science fiction a poskytuje přehled jeho historie. Rovněž vysvětluje, jak jsou technologický pokrok a umělá inteligence obvykle zobrazovány v science fiction. Práce dále zkoumá a porovnává, jak tito dva autoři vyobrazují pokročilé technologie, zejména roboty a androidy. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Diplomantka představila téma a závěry své práce. Reagovala velmi přesvědčivě na podněty a otázky vznesené v posudcích. Její obhajoba byla velmi pečlivě připravená a kultivovaně přednesená. Vzhledem ke kvalitě obhajoby se komise přiklonila k hodnocení velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 39246
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account