Pojištění podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján
dc.contributor.author Úlehlová, Jana
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:22:27Z
dc.date.available 2021-02-26T09:22:27Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76944
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na porovnání nabídek od konkurenčních pojišťoven pro kompletní pojištění vybrané společnosti. V první části je charakterizován pojistný trh, jednotlivá podnikatelská rizika a metody vícekriteriálního rozhodování. Dále je popsána výrobní společnost, vybrané pojišťovny a jejich nabídky. V praktické části je použito vícekriteriální rozhodování za pomoci různých metod a softwarů, díky kterým je možné určit optimální variantu. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojistník cze
dc.subject pojistné cze
dc.subject pojistný trh cze
dc.subject podnikatelské riziko cze
dc.subject majetek cze
dc.subject insurance eng
dc.subject policyholder eng
dc.subject premium eng
dc.subject insurance market eng
dc.subject business risk eng
dc.subject property eng
dc.title Pojištění podnikatelských rizik cze
dc.title.alternative Business Risk Insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-01-25
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on comparison of offers of competing insurance companies for complete insurance of a selected company. In the first part, there is characterized insurance market, individual business risks and methods of multicriteria decision making. Furthermore, the thesis describes the manufacturing company, selected insurance companies and their offers. In the practical part, there is used multicriteria decision making with various methods and software. Due to this, it is possible to determine the optimal variant. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Pojištění podnikatelských rizik. Otázka dle posudku vedoucího diplomové práce: Který softwarový nástroj je nejlepší z uživatelského pohledu? Oponentka práce navrhuje zaměřit se při obhajobě zejména na šestou kapitolu diplomové práce. Otázky komise: Proč jste v rámci zadávacího listu nevyužila ve své diplomové práci uvedené autory? Důvody pro výběr pojišťoven a rozhodovacích kritérií? Jak jste měřila důvěru v pojišťovnu? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 40424
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account